مبلغ پرداختی

جواب: با توجه به فصول سال امکان تغییر وجود دارد. با مشاوران ما تماس بگیرید

جواب: برای اقامتگاه بومگردی 50 درصد مبلغ و برای تور تمامی مبلغ دربافت می گردد

با توجه به مدت زمان باقی مانده قستمی از مبلغ واریزی برگشت داده نخواهد شد

جواب: به نوع تور بستگی دارد

جواب: قبل از سفر مکان اقامت مشخص خواهد شد

جواب: با توجه به تعداد و مکان مقصد تور لیدرها متفاوت خواهند بود