اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت

برای هر شب
  • پارکینگ
  • دسترسی

اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت
اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت

توضیحات

اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت اصفهان

اقامتگاه بوم گردی سوشیانت روستای نودشت در استان اصفهان و روستای نودشت قرار دارد. این اقامتگاه زیبا یا داشتن محیطی آرام و خانوادگی توانسته است رضایت مسافران و گردشگران را جلب نماید.

تعداد اتاق 9

ظرفیت 50 نفر

پارکینگ 1200 متر

سرویس بهداشتی 6 عدد فرنگی و 3 عدد ایرانی

3 حمام

سیستم خواب به صورت کف خواب می باشد

اکوگشت


انواع اتاق


Call Now Button